Příspěvky z kolokvií a další zveřejněné materiály

Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze

Fakulta strojní, Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka

Projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/30.0034

logo_OP_VK

Řešitelské týmy

 

číslo postdok mentor řešené téma
FS01 Mohamed Sabry Amin El Morsy, Ph.D. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Využití znalostních bází a inteligentních databází pro poloautomatickou konstrukci a optimalizaci dílů i celků pokročilých hnacích jednotek budoucích automobilů.
FS02 Ing. Erik Prada, Ph.D. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Výzkum metod efektivního výpočtu plně nelineárního prediktivního řízení s omezeními pokročilých hnacích jednotek nebo podvozků vozidel, zapojených do integrovaného řízení vozidla
FS03 Ahmed Elsawaf, Ph.D. prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola Výzkum metod použití inteligentních materiálů pro zlepšení provozních zatížení a deformací v pokročilých hnacích jednotkách
FS04 Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D. prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola Výzkum metod optimalizace lehkých konstrukcí karosérie automobilů a uložení do znalostní báze a inteligentní databáze pro poloautomatickou konstrukci
FS05 Eduardo J. Barrientos, Ph.D. prof. Ing. Michal Takáts, CSc. Výzkum metod optimalizace na modelu založeného, nelineárního prediktivního řízení pokročilých distribuovaných nebo decentralizovaných zdrojů energie v inteligentních sítích pro energeticky efektivní systémy
FS06 Hassan Metered, Ph.D. prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. Výzkum metod optimalizace adaptivně-prediktivního řízení podvozků vozidel, zapojených do integrovaného řízení vozidla
FS07 Ing. Vít Doleček, Ph.D. prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. Výzkum na modelu založeného, prediktivního nelineárního řízení s omezujícími parametry pro nelineární mechatronické systémy a integrované řídicí systémy vozidel
FS08 MSc. Vojtíšek Michal Ph.D. prof. Ing. Jan Macek, DrSc. Vliv reálného provozu na zdraví škodlivé emise spalovacích motorů hnacích jednotek vozidel a na provozní spotřebu paliva i emise skleníkových plynů