Příspěvky z kolokvií a další zveřejněné materiály

Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze

Fakulta strojní, Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka

Projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/30.0034

logo_OP_VK

Osoby a kontakty

řešitel:
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. – jan.macek@fs.cvut.cz

koordinátor aktivit:
Ing. Jan Pšenička – jan.psenicka@fs.cvut.cz

mentoři:
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. – jan.macek@fs.cvut.cz
prof. Dr.  Ing. Tomáš Vampola – tomas.vampola@fs.cvut.cz
prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. – zbynek.sika@fs.cvut.cz
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. – michael.valasek@fs.cvut.cz
prof. Ing. Michal Takáts, CSc. – michal.takats@fs.cvut.cz

postdoci:

MSc. Mohamed Sabry Amin El Morsy, Ph.D. – mohamedsabryamin.elmorsy@fs.cvut.cz
Ing. Erik Prada, Ph.D. – erik.prada@fs.cvut.cz
MSc. Ahmed Elsawaf, Ph.D – ahmed.elsawaf@fs.cvut.cz
Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D. – zdenek.neusser@fs.cvut.cz
MSc. Eduardo J. Barrientos, Ph.D. – eduardo.j.barrientos@fs.cvut.cz
MSc. Hassan Metered, Ph.D. – hassanahmedmohamed.metered@fs.cvut.cz
Ing. Vít Doleček, Ph.D. prof. – v.dolecek@fs.cvut.cz
doc. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. – michal.vojtisek@fs.cvut.cz